Modise United vs Pro Stars FC

0 - 3
Full Time

Jojo Bonito vs Rel-Fits FC

1 - 1
Full Time

Top Gunners vs Tusken Raiders

0 - 3
Full Time

Selby FC vs Punishers

0 - 2
Full Time

Tusken Raiders vs Jojo Bonito

0 - 1
Full Time

Rel-Fits FC vs Modise United

3 - 0
Full Time

Pro Stars FC vs Selby FC

0 - 0
Full Time

Punishers vs Top Gunners

9 - 1
Full Time

Selby FC vs Modise United

1 - 0
Full Time

Tusken Raiders vs Rel-Fits FC

1 - 3
Full Time